District Block Gram Panchayat
Shrawasti Ikauna 1- Akbarpur
2- Ikona dehat
3- Itvaria
4- Atharpurkha
5-Khargupur
6- Khargaura Basti
7- Khargaura Ganesh
8- colabhar
9- Davarkala
10- Dharmapur Velkar
11- Narayan Jot
12- Narpat Pur
13-Itouza
14- Katra
15- kiddiehouna
16- Kailashpur
17-patkholi kala
18- Pashuram Pur
19- Purushottampur
20- Purdin Naam Garh
21- Poore Mansaram
22- Bagahi
23- Viduhani
24- Vadra
25- Khawapokhar
26- Chainpur viran
27- Gopalpur
28- Chichiri
29- Baraipur
30- Basbharia Puraina
31-Beledh Raghav
32- Visunupur
33- Tadwa Mahant
34- Duckhi
35- Digura holding
36- Tilakpur
37- Jordih Baharanpukha
38- Jagrol Gadi
39- Janaki Nagar
40- Jaichand